Sisältöön »
 
uutiset253386412.jpg
 

Ajankohtaista

 

06.10.2021

Ammatillisen osaamisen kehittämistä oppilaitosyhteistyön avulla


Kun tarkastellaan Steran liiketoiminnan kasvua henkilöstön näkökulmasta, kasvu näkyy mm. konsernin henkilöstömäärän tasaisena kasvuna sekä lisääntyvänä tarpeena kehittää henkilöstön osaamista. Kehitämme toimintaamme yhdessä verkostomme kanssa ja kasvatamme jatkuvasti osaamistamme koko yhteisön hyväksi. Kohderyhmänä osaamisen kehittämisessä toimii niin oma henkilöstö kuin myös rekrytoitavat, joilla kaikkea tarvittavaa osaamista ei vielä rekrytointitilanteessa välttämättä ole. 

Olemme jo pitkään tehneet monipuolista ja vastuullista yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa, jotta voimme taata osaavan työvoiman määrän ja laadun Steran kasvavassa liiketoiminnassa. Oppilaitosyhteistyö nähdään meillä mahdollisuutena kehittää tekniikan alaa, lisätä tietoisuutta sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä jakaa osaamista puolin ja toisin.  

Oppilaitosyhteistyön kautta rekrytointiin

Tarjoamme peruskoululaisille mm. TET-harjoittelupaikkoja sekä mahdollisuuksia koululuokkien vierailuun yrityksessämme. Vierailemme myös toisinaan peruskoulujen vanhempainilloissa kertomassa alan tilanteesta sekä työmahdollisuuksista ja pyrimme tällä tavoin lisäämään kiinnostusta tekniikan alaa kohtaan.

Edellä mainittujen peruskouluun liittyvien oppilaitosyhteistyömuotojen lisäksi pyrimme säännöllisesti tarjoamaan toisen asteen koulutusta vastaavia tekniikan alan harjoittelupaikkoja sekä oppisopimuskoulutusta eri tehtaillamme. On hienoa, että olemme onnistuneet luomaan toimivan yhteistyön oppilaitosten edustajien kanssa. He nimittäin pystyvät nopeasti kartoittamaan potentiaaliset oppisopimusopiskelijat tarpeeseemme ja näin ollen auttavat meitä löytämään alan uudet osaajat. 

Korona-rajoitusten hellittäessä, tarjoamme opiskelijaryhmille taas enemmän mahdollisuuksia myös yritysvierailuihin. Näiden avulla lisäämme opiskelijoiden tietoisuutta alueen ja alan työmahdollisuuksista.

Opiskelijoille meillä on luonnollisesti tarjolla myös kesäharjoittelupaikkoja. Kesäharjoittelu on loistava mahdollisuus näyttää osaaminen ja motivoituneisuus alaa kohtaan, ja melko usein käykin niin, että viimeisen vuoden korkeakouluopiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus myös opinnäytetyön tekemiseen ja tämän jälkeen jopa työuraan Steralla.  

Rekrytoivia koulutusohjelmia

Steralla on jo pitkään hyödynnetty rekry- ja työvoimakoulutuksia uusien osaajien hankinnassa. Rekrykoulutuksen ja työvoimakoulutuksen avulla haemme alasta kiinnostuneita työttömiä työnhakijoita koulutuksen kautta Steralle töihin. Koulutusten avulla tarjoamme tekniikan alasta kiinnostuneille erinomaisen mahdollisuuden päästä melko ripeällä aikataululla kiinni tuotannon työhön ja samalla saamme uusia osaajia taloon. Koulutukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa ja yhdessä oppilaitoksen kanssa ne räätälöidään kunkin tehtaan tarpeen mukaisesti. Näin varmistetaan myös oikeanlainen teoria- ja käytännön osaaminen tuleviin työtehtäviin.

Tammelan, Paimion ja Kaavin tehtaillamme on parhaillaan käynnissä tai käynnistymässä tällaiset työllistävät koulutukset. Kokemukset rekrykoulutuksista ovat olleet positiivisia – olemme saaneet tällä tavoin taloon runsaasti motivoituneita osaajia, joille kehittäminen ja kehittyminen ovat tärkeä osa työtä. Yhteistyö kouluttavien oppilaitosten kanssa on toiminut saumattomasti kohti yhteistä päämäärää. 

Oman henkilöstön kehittämistä

Maailma muuttuu ja ammatillisen osaamisen tarpeet muuttuvat sen mukana. Steran liiketoimintastrategia päivitettiin vuoden 2021 alussa ja näistä strategisista tavoitteistamme olemme poimineet myös nykyisen henkilöstön kehittämisen painopistealueet. 

Omalla henkilöstöllämme on myös mahdollisuus osallistua ammattitaitoaan tukevaan oppisopimuskoulutukseen. Tällaisella koulutuksella voi esimerkiksi opiskella itselleen ammattitaitoaan kasvattavan erikoisammattitutkinnon. Näissäkin koulutuksissa oppilaitokset toimivat avainasemassa tarjotessaan erilaisia ja ajankohtaisia koulutuskokonaisuuksia yritysten tarpeisiin. Oman henkilöstön oppisopimuskoulutuksella saavutetaan paljon hyötyjä henkilöstön osaamisen ja sitä kautta myös työhyvinvoinnin lisääntyessä. Koulutukset antavat myös Steran liiketoiminnalle paljon lisäarvoa oppisopimuksella työskentelevän suorittaessa koulutuksen aikana erilaisia näyttöjä, joiden avulla uudistetaan ja kehitetään toimintaa.