Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

Firma vastutus

 

Stera kontserni eesmärk on tagada eetilise ja vastutustundliku tegevuse kaudu pikaajaline ja kasumlik äritegevus. Stera arvestab oma tegevuses majanduslikku, ökoloogilist ja sotsiaalset vastutust. Stera tegevusviisi aluseks on asukohariikides kehtivad seadused ja määrused ning Stera väärtused ja eetikakoodeks.

Stera on pühendunud kestliku arengu arvestamisele kogu tarneahelas ja kõigi toodete puhul. Oleme määranud ettevõtte vastutuse kesksed teemad ÜRO kestliku arengu tegevuskava Agenda 2030 eesmärkide hulgast. Agenda 2030-s sisalduvast 17 eesmärgist oleme esile tõstnud järgmised 6 eesmärki.