Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

Jätkusuutlik arenG

 

Kestlik areng määratleti esimest korda ÜRO Maailma Keskkonna- ja Arengukomisjoni ehk Brundtlandi komisjoni 1987. aastal avaldatud aruandes Our Common Future, mille järgi "kestlik areng on areng, mis vastab praeguse hetke vajadustele, võtmata tulevastelt põlvkondadelt võimalust oma vajadusi rahuldada“.

Kestlik areng koosneb ökoloogilisest, majanduslikust ning sotsiaalsest ja kultuurilisest kestlikkusest. Seepärast tuleb otsustamisel ja tegutsemisel arvesse võtta nii keskkonda, inimest kui ka majandust.

9-final-en.png

 

Agenda 2030 eesmärkide hulgast on Stera esile tõstnud järgmised eesmärgid:

 •  3 tervis ja heaolu
 • 4 hea väljaõpe
 • 8 inimväärne töö ja majanduskasv
 • 9 jätkusuutlik tööstus, innovatsioon ja infrastruktuur
 • 10 ebavõrdsuse vähendamine
 • 12 vastutustundlik tarbimine

Seadusega nõutavad materjaliuuringud on üks osa meie tegevusest.

12-final-en.png

 
 

MEIE KONFLIKTSETE MINERAALIDE POLIITIKA

Paljudes tööstusharudes kasutatakse selliseid metalle nagu tantaali, tina, volframit ja kulda. Mõningate nende mineraalide leiukohad asuvad Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja selle naabermaades. Mineraalide kaevandamine neil konfliktialadel ja sealt pärit olevate mineraalide ostmine võib finantseerida relvastatud gruppe, keda on seostatud inimõiguste rikkumisega. Seepärast tuntakse mainitud nelja metalli „konfliktsete mineraalidena“.

Stera Technologies on sidunud end sotsiaalselt vastutustundliku tarneketiga ega salli inimõiguste rikkumist. Stera kohustub:

 • toetama ÜRO seadusandluse eesmärke seoses konfliktsete mineraalide tarnetega;
 • teadlikult mitte hankima teatud tüüpi metalle, mis on pärit niisugustest konfliktialadel olevatest firmadest, mida ei ole sertifitseeritud „konfliktituteks“.
   
   


  Tagasi