Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

töötajad

Juhtimiskultuur ning töötajate asjatundlikkus ja teotahe on kõige olulisemad tegurid, mille abil saavutame häid tulemusi ning toome lisaväärtust klientidele. Meie eesmärk on luua paindlik, tõhusalt toimiv ja tasakaalustatud töökogukond, keda iseloomustab innovaatilisus ja valmisolek nii ise muutuda kui ka muudatusi teha.

 

Juhtimine ja premeerimine

Töötajad teavad ettevõtte strateegilisi eesmärke ja on pühendunud nende saavutamisele. Kokkulepitud eesmärkide saavutamise eest premeeritakse töötajaid kokkulepitud viisil.

Töötajate süstemaatiline arendamine

Igaühel peab olema võimalus õppida ja areneda, kuid samas vastutab ta ise oma õppimise ja arenemise eest. Meie Steras investeerime töötajate koolitamisse ja jätkuvasse õppimisse.


e-web-goal-04b.png

 

Avatud ettevõttesisene suhtlus 

Avatud ja mitmesuunaline ettevõttesisene suhtlus on meile oluline. Sünergiavõimaluste kasutamine eeldab seda, et kogu oluline teave mh kontserni erinevate tegevuste ja nende eesmärkide kohta on kättesaadav neile, kes seda vajavad.

Võrdsus

Kohtleme kõiki töötajaid võrdselt ja erapooletult olenemata soost, rahvusest, vanusest, usutunnistusest, poliitilistest vaadetest jms aspektidest.

10-final-en146214997.png

 
 
 

Tagasi