Content »
 
shutterstock-696642655.jpg
 

Ettevõtte tutvustus

 

Stera Technologies on rahvusvaheliselt tegutsev tehnoloogiaettevõte. Ettevõttes töötab Soomes ja Eestis paiknevas kuues erinevas tegevuskohas üle 900 kõrgelt kvalifitseeritud spetsialisti. Kontserni toodete ja teenuste hulka kuuluvad lepingulised tootmisteenused, Stera seadme- ja jaotuskapid ning SteraSmarti tootmise automatiseerimise lahendused ja juhtmevabad tootmiskeskkonna seiresüsteemid.

 

your partner in industrial evolution

Stera soovib oma tegevusega tõsta vastutustundlikul moel klientide konkurentsivõimet sobiva tootmistehnoloogia abil, kasutades mitmekülgselt digitaliseerimist. Meie eesmärk on pakkuda klientidele maksimaalset lisandväärtust toodete kogu elukaare jooksul.

Meie lepingupõhiseid tootmisteenuseid iseloomustab mitmekülgne tehnoloogiline valik, jätkusuutlik areng, kõrge kvaliteedi loomise võime, kuluefektiivsus ning tegevuse paindlikkus ja tarnekindlus. Kõik see on võimalik tänu Stera töötajate suurele asjatundlikkusele, võimele mõista lõppklientide äritegevusega seotud nõudmisi ning julgusele kasutada ära uusimate tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimise süsteemidest saadavat kasu. SteraToolsi ja SteraSmarti teenuste kaudu suudame olla asjatundlikuks partneriks klientide endi tootmisvajaduste osas ka üle tegevusala piiride. Kliendid vajavad enda kõrvale uuenemisvõimelist partnerit, kes pakub teenuseid alates projekteerimisest ja hankimisest kuni masstootmise või üksikute testitud lõpptoodeteni.  

Nendel samadel põhiväärtustel põhinevad ka Stera väljatöötatud tooted. Pakume klientide vajaduste suhtes kohandatud Stera seadme- ja jaotuskappe, et luua klientidele nende enda äritegevuses olulist lisandväärtust. Meie asjatundlikkus ja mitmekülgne teenindusmudel pakuvad nii inimestele, keskkonnale kui ka meie partnerite äritegevusele kõige jätkusuutlikumaid, usaldusväärsemaid ja konkurentsivõimelisemaid lahendusi.

Ettevõttena pakub Stera oma töötajatele nii kaasaegset tööstuslikku tegevuskeskkonda kui ka mitmekülgseid tööülesandeid kasvule ja arengule orienteeritud ettevõtluskeskkonnas. Meie töötajate oskuste ja heaolu arendamine on väärtused, mis juhivad meie igapäevast tegevust kõigis meie tehastes.

Jussi Ohlsson
CEO

nimeton1783983281.png