Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

företagsansvar

 

Stera-koncernen strävar efter en långsiktigt lönsam verksamhet genom att agera etiskt och ansvarsfullt. Stera beaktar ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar i sin verksamhet. Steras sätt att agera styrs bland annat av de lagar och förordningar som gäller på respektive marknad, samt Steras värden och etiska regler.

På Stera har vi förbundit oss att ta hänsyn till hållbarhet i hela leveranskedjan och i våra produkter. Vi har fastställt nyckelteman för företagsansvar enligt målen i FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Av de 17 målen i Agenda 2030, har vi på Stera lyft fram följande sex mål.