Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

HÅLLBAR UTVECKLING

 

Hållbar utveckling definierades för första gången av FN:s världskommission för miljö och utveckling, dvs. Brundtlandkommissionen, i rapporten Our Common Future från 1987. Rapporten säger att: "Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".

Hållbar utveckling består av ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social och kulturell hållbarhet. Därför måste man beakta miljö, människa och ekonomi vid beslutsfattande och handling.

9-se.png

 

Utifrån målen i Agenda 2030 har Stera satt upp följande mål:

  •  3 hälsa och välbefinnande
  • 4 god utbildning 
  • 8 anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 9 hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • 10 minskad ojämlikhet
  • 12 hållbar konsumtion

Materialundersökningar enligt lag är en del av vår verksamhet.

12-se.png

 
 

VÅR KONFLIKTMINERALSPOLICY

Metaller som tantal, tenn, volfram och guld används i tillverkningen i många industrier. Men vissa källor till dessa mineraler finns i Demokratiska republiken Kongo (DRC) och i Kongos angränsande länder. Dessa metallers utvinning kan finansiera eller gynna väpnade grupper som är associerade med kränkning av de mänskliga rättigheterna. Därför är dessa fyra metaller kända som ”konfliktmineraler”.

Stera Technologies är engagerad i att ha en socialt ansvarig försörjningskedja och kommer inte att tolerera missbruk av de mänskliga rättigheterna.

Stera förbinder sig till att:

  • Stöda EU:s lagstiftning och des syfte och mål när det gäller leverans av ”konfliktmineraler”
  • Inte medvetet skaffa specifika metaller som kommer från anläggningar i ”konfliktregionen” som inte är certifierade som ”konfliktfria”