Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN 

 

Vi förbinder oss till att ta hand om vår personals säkerhet och välbefinnande genom att investera i upprätthållande och främjande av arbetsförmåga, företagshälsovård och en fungerande arbetsgemenskap.

Vi har alla rätt och skyldighet till en säker arbetsplats. Målet är alltid så få olyckor som möjligt.

Genom att bedöma och minimera risker och faror gör vi arbetsplatsen säker för alla.

 

Vi förbinder oss att kontinuerligt förbättra och utveckla vårt arbets-, hälso- och säkerhetssystem och vår kultur, både hos Stera och tillsammans med våra samarbetspartner.

 Vår personal och, om nödvändigt, våra partner deltar i beslutsfattande som rör arbetshälsa, säkerhet och välbefinnande på arbetet.

Introduktion och fortbildning är grunden för säkra verksamhetsmetoder.

Alla har en skyldighet att följa riktlinjerna för säkerhet i arbetet och åtgärda eventuella brister som de upptäcker.

Vi tar hand om arbetsmiljösystemets funktion genom arbetsmiljövandringar, säkerhetsobservationer och 6S-rundor.


3-se.png