Innehåll »
 
shutterstock-696642655.jpg
 

företagsintroduktion

 

Stera Technologies är en internationellt fungerande kontraktstillverkningskonsern inom mekanik och elektronik. Företaget anställer cirka 800 kunniga proffs i Finland och Estland på sex olika orter. Konsernens egna produkter är Stera apparat- och distributionsskåp, SteraLux LED-belysningssystem samt SteraSmart trådlösa kontrollsystem för produktionsmiljöer.

 

Supply Chain evolution

I nutidens ständigt utvecklande internationella industrimiljö förstärks kontraktstillverkarens roll: kundernas och slutkundernas krav på produkters och tjänsters leveranskedjor höjs och förändras i allt snabbare takt. I en dynamisk operationsmiljö bör kontraktstillverkaren följa den förändrade kraven och möjligheterna genom att förnya och integrera sig. Det är frågan om en evolution i leveranskedjan. Våra kunder behöver en partner vid sin sida som är kapabel att förnya sig och erbjuda tjänster från planering och inköp till massproduktion eller enskilda testade slutprodukter, och som använder de nyaste teknologierna och digitaliseringssätten. Stera är en sådan partner. Vi fungerar i nära samarbete med våra kunder både när det gäller produkt- och affärsutveckling, och vi erbjuder skräddarsydda lösningar som ger kunderna märkbart mervärde. För oss är varje produkt av överlägsen kvalitet en passion som styr allt vi gör. Därför är Stera kontraktstillverkningens adel. 

Jussi Ohlsson
VD

nimeton1783983281.png