Content »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 
 
 

Jenni Vänttinen

Valtsija, paimio

Läksin Sterasse 2017. aasta lõpul, kui Stera korraldas Paimio tehases valtsijate värbamiskoolituse. Sain sellest koolitusest kuulda Paimios asuvast tegevuskeskusest Apila. Minu jaoks oli Stera siis veel tundmatu firma ning mul ei olnud varasemat kogemust või koolitust mehaanika valdkonnas. Veel vähem oli mul aimu valtsija tööst. Omandasin 1997. aastal trükkija elukutse ning tegin seda tööd umbes viis aastat. Selle kaudu omandasin väärtuslikke kogemusi tootmiskeskkonnast töötamisest. Pärast laste sündi töötasin mitu aastat eraviisilise lastehoidjana.  

 
20181015-092141-02-1882762440.jpeg
 
 

Steras töötan ma kahes vahetuses. Meil Paimios töötavad valtsijad peamiselt nn omaenda valtspressidega ning mulle on see Amada press juba üsna tuttavaks saanud. Värbamiskoolitusel õppisime muu hulgas jooniste lugemist, materjaliteadust ning loomulikult valtsimist. Oskan koostada juba oma masinaga mõningaid lihtsamaid programme, kuigi peamiselt on minu seadme programmid teinud märksa kogenumad töötajad. Kord nädalas kutsutakse valtsijad ja keevitajad kokku ning vahetuse töödejuhataja räägib eelmise nädala asjadest ja algava nädala eesmärkidest.

Minu meelest tuleb selle tööga hästi toime, kui suhelda erinevate inimestega. Ei tasu mossitada, sest siin tehakse tööd üheskoos. Jooniste lugemise oskus on samuti loomulikult tähtis ning seda süvendan ma aja jooksul ja kogemuste lisandudes.

Lähimad töökaaslased on mu oma vahetuse valtsijad. Nendega on lihtne toime tulla ning koos nendega on tore töötada. Üldiselt võin öelda, et abi saab igaühelt, kui seda vaja on. Hindan seda, et probleemid lahendatakse, kuigi alati ei leitagi vastuseid. Ka vigadest räägitakse asjalikult ja arendavalt, mitte hukkamõistvalt. Üldiselt mulle meeldib mu töö ja siin valitsev tööõhkkond. Steras ollakse tööaegade suhtes väga paindlikud nii töötajate kui ka tööandja poolel. See lihtsustab pereema elu väga. Lisaks korraldatakse meil vabal ajal ka ühiseid üritusi, milleks kasutatakse tööandjalt saadavat ergutusraha. On ju tore, kui tehakse midagi ühiselt ka väljaspool tööaega.

Tagasi