Innehåll »
 

fläktmoduler och fläktar

 

Fläktmodulerna installeras i modulöppningen i skåpets tak. Normal blåsriktning är genom filtret neråt inåt skåpet. På så sätt skapas ett övertryck i skåpet som förhindrar damm från att tränga in i skåpet. Modulens storlek är 450 x 200 x 45 mm. Leveransen inkulderar fästningsledning som har apparatuttag och schuko-uttag. Mellan modulen och ledningen kan en termostatenhet kopplas. 

SLV0011-fläktens spänning är 220-240 VAC och effekt 17 W. Luftmängden i fritt flöde är 1,7 m3/min. Fläktens storlek är 120 x 120 x 38 mm och monteringshålsavstånd 105 x 105 mm med M5-skruvar. Ledningen inkluderar inte vägguttag. Installation av en enskild fläkt i golvskåp kräver alltid skild fläktöppning. Väggskåpen ha fläktöppning som standard. Fläkten kan beställas fäst i skåpet.

IP54- och IP55-fläktar kräver alltid skild öppning. Den mindre fläktens storlek är 150 x 150 x 71 mm, spänning 230 V och effekt 19 W. IP54-fläktens luftmängd i fritt flöde är 1,4 m3/min och IP55-fläktens 1,0 m3/min. Den större fläktens storlek är 250 x 250 x 71 mm och luftmängd i fritt flöde för IP54 6 m3/min samt för IP55 5,3 m3/min. I IP-klassificerade fläktar är det möjligt att fästa termostat.

 

Kontakta oss

 
stera-tuuletinmoduulit-ja-tulettimet-kuva21995104160.png