Innehåll »
 
shutterstock-1182800782.jpg
 

Sterasmart factory

SteraSmart är som namnet säger en smart och lätt skalbar realtidslösning som baserar sig på trådlös sensorteknologi och används för övervakning av fabrik- och produktionsmiljöer. IoT-systemet, som utvecklats och tillverkas av Stera, samlar data från produktionsmiljön och visualiserar den. Baserat på den visualiserade datan är det möjligt att skapa bättre affärslösningar och utveckla den egna verksamhetsmiljöns konkurrenskraft. Med hjälp av SteraSmart kan du kontrollera komplexa, till och med flera fabrikers, produktionsmiljöer i realtid. Tack vare systemet kan du optimera produktionsprocesser, förbättra effektiviteten och kvaliteten, samt försäkra processens spårbarhet. Du får en bild av hela produktionsprocessen på en och samma skärm, vilket möjliggör snabb reaktionstid i feltillstånd, vilket i sin tur gör produktionsavbrotten färre.

Kontakta oss


 

lätt att ta i bruk

Installation av SteraSmart-systemet i den existerande produktionsmiljön är lätt. Det behövs inga extra telekommunikationskablar eller PLC för datasamling eller databehandling. Oberoende av enhetsbas lyckas spårning av enhetens utnyttjandegrad både från existerande och nya produktionsmaskiner med Smart-sensorerna. Sensorn är trådlös och bygger ett nätverk mellan sensorerna.


sensor.jpg

 

styr din produktion med data

SteraSmart samlar data från sensorer installerade i produktionsmiljön. Med hjälp av datan kan produktionen optimeras, underhållsbehov förutsägas och onödiga produktionsavbrott undvikas. All data samlas i en och samma utsikt. Vid behov kan du fördjupa dig vidare från fabriksnivå till produktionslinje, en enskild maskin och till och med en enskild del av maskinen.

sterasmart.jpg

 

information om din produktion i realtid i en vy

SteraSmart-lösningen fungerar med hjälp av sensorer som kopplas till maskinerna i produktionen som ska spåras. Sensorerna kan mäta och övervaka bland annat temperatur, relativ fuktighet, rörelse eller vibration. Från sensorerna överförs informationen till SteraSmart-programmet. Programmets användargränssnitt är lätt att läsa, lära sig och använda. Vid behov kan du även övervaka maskinerna via din telefon. Programmet samlar hela produktionsprocessens data i en vy och sänder även alarmmeddelanden i feltillstånd. 


sterasmart.png

 

förbättra produktiviteten

Med hjälp av SteraSmart får du meddelanden i realtid om produktionens feltillstånd. Med hjälp av SteraSmart kan du också förutse kommande underhållsbehov. På så sätt undviker du onödiga produktionsavbrott och produktionens effektivitet förbättras. SteraSmart stöder även kvalitetskontroll, eftersom systemet upptäcker feltillstånd redan före de uppstår om de i förväg definierade parametrarna överskrids eller underskrids. 


stera-smart-factory1693625836.jpg

 
 

enheter

(S)martti och R(Router) är våra utvecklade enheter för byggande av sensornätverk.

  • (S)martti är en sensor som samlar data från ett mål.  (S)martti mäter temperatur, relativ fuktighet och rörelse.
  • (R)router använder växelström som sin strömkälla. Router kopplas till växelströmmen med en micro USB-kabel och dess avsikt är att utvidga och förstärka sensornätverket.
  • (G)veli gateway fungerar som systemets kontaktpunkt mellan systemet och molntjänsten.  (G)veli behöver ett SIM-kort med fast offentlig IP-adress för att fungera.