Content »
 
shutterstock-1182800782.jpg
 

Sterasmart factory

SteraSmart on, nagu nimigi ütleb, arukas, reaalaegne ja lihtsalt skaleeritav, juhtmevabal anduritehnoloogial põhinev lahendus tehase- ja tootmiskeskkonna seireks. Stera poolt väljaarendatud ja toodetud IoT süsteem kogub tootmiskeskkonnast infot ja visualiseerib selle. Visualiseeritud info alusel on võimalik leida paremaid ärilahendusi ning arendada oma tegevuskeskkonna konkurentsivõimet. SteraSmarti abil saab hallata keerukaid – isegi mitme tehaseala – tööstuslikku tootmiskeskkonda reaalajas. Süsteemi toel saad optimeerida oma tootmisprotsesse, parandada efektiivsust ja kvaliteeti ning täita protsessi jälgimisele seatud nõuded. Saad ühele ekraanile pildi kogu tootmisprotsessist, mis võimaldab kiire reageerimise veaolukordades, vähendades näiteks tööseisakuid.

Kontakt


 

Lihtne kasutusele võtta

Süsteemi SteraSmart paigaldamine olemasolevast tootmiskeskkonda on lihtne. Üleliigseid andmesidekaableid või loogikaid info kogumiseks ja töötlemiseks tootmisseadmete kasutusastme väljaselgitamiseks ei ole vaja. Olenemata seadmestikust õnnestub seadme kasutusastme jälgimine Smart-anduritega nii vanade kui ka uute tootmisseadmete ja -vahendite puhul. Andurid töötavad juhtmevabalt ning moodustavad omavahelise töövõrgustiku.


sensor.jpg

 

Juhi oma tootmist teadmisega

SteraSmart kogub tootmisseadmetele paigaldatud andurite vahendusel infot, mille abil saab optimeerida tootmist, ennusta hooldevajadusi ning vältida asjatuid tootmisseisakuid. Kõik andmed kogutakse ühele ekraanile. Vajaduse korral saad jälgida tehase tootmisliine, eraldi masinaid ning nende osi.

sterasmart.jpg

 

Reaalaegne info sinu tootmise kohta samal ekraanil

SteraSmart töötab anduritega, mis ühendatakse tootmises jälgitavate seadmetega. Andurid võivad mõõta ja näidata näiteks temperatuuri, suhtelist niiskust, liikumist või vibratsiooni. Anduritelt liigub info SteraSmarti programmi. Selle kasutajaliides on kergesti loetav ja selle kasutamise saab kergesti selgeks õppida. Vajaduse korral leiad masinate järelevalve isegi oma telefonist. Programm toob ühele ekraanile kõik tootmisprotsessi puudutavad andmed ning rikete puhul saadab ka häiresõnumeid.

sterasmart.png

 

Paranda tootlikkust

SteraSmarti abiga saad reaalajas teate tootmishäirete kohta. SteraSmart võimaldab ka ennustada tulevasi hooldusvajadusi. Nii väldid asjatuid tootmisseisakuid ning tootmise efektiivsus paraneb. SteraSmart on hea tugi ka kvaliteedijuhtimisel, sest selle abiga avastatakse häireolukorrad juba enne nende tekkimist, kui süsteemi eelseatud parameetrid ületatakse või neis jäetakse maha.

stera-smart-factory.jpg

 
 

Seadmed

(S)martti ja R(Router) on meil arendatud seadmed andurivõrgu moodustamiseks.

  •  (S)martti on andur, mille abil kogutakse objekti kohta infot. (S)martti andur mõõdab peamiste suurustena: temperatuuri, suhtelist niiskust ja liikumist.
  • (R)router kasutab vooluallikana elektrivõrku. Routes ühendatakse vooluvõrku microUSB kaabliga ning selle eesmärk on laiendada ja kindlustada andurivõrgustikku.
  • (G)veli gateway on süsteemi ühenduspunkt pilveteenusega. (G)veli vajab töötamiseks SIM-kaarti, millel on alaline avalik IP-aadress.