Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

YRITYSVASTUU

 

Stera-konsernin tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti. Stera huomioi toiminnassaan taloudellisen, ekologisen sekä sosiaalisen vastuun. Steran tapaa toimia ohjaavat muiden muassa kullakin markkinalla voimassa olevat lait ja säännökset sekä Steran arvot ja eettiset säännöt.

Steralla olemme sitoutuneet kestävän kehityksen huomioimiseen koko toimitusketjussa sekä tuotteissamme. Olemme määrittäneet yritysvastuun keskeiset teemat YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmasta, Agenda2030 tavoitteista. Agenda2030 17 tavoitteesta Steralla olemme nostaneet esille seuraavat 6 tavoitetta.