Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

HENKILÖSTÖ

Johtamiskulttuuri sekä henkilöstön osaaminen ja tekemisen halu ovat avaintekijöitä, joiden avulla teemme hyvää tulosta ja tuotamme lisäarvoa asiakkaille. Tavoitteenamme on luoda joustava, tehokkaasti toimiva ja tasapainoinen työyhteisö, jolle on ominaista innovatiivisuus sekä valmius muuttua ja tehdä muutoksia. 

 

Johtaminen ja palkitseminen

Henkilöstö tietää yrityksen strategiset tavoitteet ja on sitoutunut niiden toteuttamiseen. Sovitut tavoitteet saavuttamalla henkilöstöä palkitaan sovituilla tavoilla. 

Suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen 

Jokaisella tulee olla mahdollisuus oppia ja kehittyä, mutta samalla hän on itse vastuussa omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Steralla panostamme henkilöstön kouluttamiseen ja jatkuvaan oppimiseen.


sdg4fic.png

 

Avoin sisäinen viestintä 

 Avoin ja monisuuntainen sisäinen viestintä on meille tärkeää. Synergiamahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää, että kaikki olennainen tieto muun muassa konsernin eri liiketoiminnoista ja niiden tavoitteista on tarvitsevien saatavilla.

Tasa-arvo 

Kohtelemme kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä ja muista vastaavista seikoista.

10-final-fi623140947.png