Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

KESTÄVÄ KEHITYS

 
    Kestävä kehitys määriteltiin ensimmäisen kerran YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomission eli Brundtlandin komission vuonna 1987 julkaisemassa raportissa Our Common Future, jonka mukaan "kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa".

Kestävä kehitys koostuu ekologisesta kestävyydestä, taloudellisesta kestävyydestä sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta kestävyydestä. Siksi päätöksenteossa ja toiminnassa on otettava huomioon sekä ympäristö, ihminen että talous.

9-fi1733135376.png

 

Agenda 2030 tavoitteista Steralla on nostettu tavoitteiksi kohdat:

  • 3 - Terveyttä ja hyvinvointia
  • 4 - Hyvä koulutus
  • 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 10 - Eriarvoisuuden vähentäminen
  • 12 - Vastuullista kuluttamista

Materiaaliselvitykset lain edellyttämällä tavalla ovat osa toimintaamme.

12-fi.png

 
 
 
 

KONFLIKTIMINERAALIPOLITIIKKAMME

Monella teollisuudenalalla käytetään metalleja kuten tantaalia, tinaa, volframia ja kultaa. Joidenkin näiden mineraalien lähteet ovat Kongon demokraattisessa tasavallassa ja tämän naapurimaissa. Mineraalien louhinta näillä konfliktialueilla ja täältä peräsin olevien mineraalien ostaminen voi rahoittaa aseellisia ryhmiä, jotka ovat liitetty ihmisoikeusrikkomuksiin. Siksi nämä neljä metallia tunnetaan nimellä ”konfliktimineraalit”.

Stera Technologies on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen toimitusketjuun eikä suvaitse ihmisoikeuksien väärinkäyttöä. Stera sitoutuu:

  • Tukemaan EU:n lainsäädännön tavoitteita ja päämääriä koskien konfliktimineraalien toimituksia.
  • Olemaan tietoisesti hankkimatta tietyntyyppisiä metalleja, jotka ovat peräisin sellaisista konfliktialueella olevista laitoksista, joita ei ole sertifioitu ”ristiriidattomiksi”.
 


Takaisin