Sisältöön »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

tietoturva

 

TIETOTURVAPOLITIIKKAMME

Tietoturvallisuustyön tärkein tavoite on taata Steran toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien luotettava ja häiriötön toiminta, estää tietojen asiaton käyttö, taata tiedon eheyden säilyminen sekä pyrkiä minimoimaan mahdollisesta vikatilanteesta johtuvat häiriöt. Tavoitteiden toteutuminen hoidetaan tarpeellisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein.

TIETOSUOJAPOLITIIKKAMME

Tietosuojapolitiikan avulla turvataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät, Steran asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet sekä varmistetaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojaamiseen sekä siihen, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat omaksuneet sovitut käytännöt tietojen suojaamiseksi ja niiden luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi. Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Steran toiminnassa. 

Tietosuojaselosteemme »

8-final-fi.png