Innehåll »
 
shutterstock-5712257951782596716.jpg
 

KVALITET OCH MILJÖ

 

kvalitet

    steras KVALITETSPOLICY

    Vi åtar oss att erbjuda våra kunder professionell och ansvarsfull service och omfattande expertis. Vi är medvetna om och förbinder oss till kundens krav. Vårt mål är kundnöjdhet, operativ effektivitet och att möta kundens behov. Vi övervakar genomförandet av kvalitetsmål regelbundet.

    Vår högkvalitativa service och verksamhet grundar sig på kunnig personal, proaktiv riskbedömning, kvalitetsplanering, mätning och analys av verksamheten och principerna om kontinuerlig förbättring genom en fördomsfri tillämpning av digitalisering.

    Varje medarbetare på Stera ansvarar för sitt eget arbete och dess kvalitet.

9-se.png

 

MILJÖ

Vi kartlägger årligen miljöpåverkan på våra fabriker, med målet att kontinuerligt minska miljöpåverkan. För att uppnå detta mål beaktar vi miljöpåverkan när vi planerar vår tillverkning, våra produkter och vår verksamhet. Vi använder moderna utrustningar och verksamhetsmodeller i vår produktion och verksamhet. Om vi ser utrymme för förbättringar i en kunds eller leverantörs produkter eller verksamhet är vi inte rädda för att påpeka det.

Miljöprogrammet ligger till grund för vårt miljöledningssystem och uppdateras efter behov. Vi tar hänsyn till behandling och återvinning av avfall i vår verksamhet med målsättningen att förbättra återvinningen varje år.

Vi tar detta ansvar i beaktande vid upphandling av material och i de val vi kan påverka. Kraven på hållbar utveckling implementeras även hos våra leverantörer.

12-se.png

 

LAGAR

Vår ansvarsfulla verksamhet bygger på våra värden och vårt företags etiska regler.

Vi följer lagar och myndighetsföreskrifter samt de standarder som gäller för oss.


CERTIFIKAT

8-se.png